Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur

Pensychnant

Conservation Centre & Nature Reserve

Pensychnant works with many local naturalists and local and national wildlife and conservation organisations to foster the public’s appreciation and understanding of nature and to record and safeguard the wildlife and natural beauty of  North Wales

Ar ben y Bwlch Sychnant, uwchben Conwy, Gogledd Cymru

At the top of the Sychnant Pass, above Conwy, North Wales


Registered Charity  / Elusen Cofrestredig 1019184

Mae Pensychnant yn cydweithio a nifer o naturiaethwyr lleol a sefydliad bywyd gwyllt lleol a chenedlaetholi gofnodi a diogelu bywyd gwyllt  a harddwch naturiol Gogledd Cymru.